AI Camera Hub

12.650.000

Bật đèn, hú còi, xịt nước khi phát hiện xâm phạm
Gửi thông báo tới smartphone của chủ nhân
Cho phép gia nhập và điều khiển các thiết bị nhà thông minh qua mạng ZigBee (sử dụng app Lumi Life)

Lưu ý: Sản phẩm này không áp dụng đồng thời chương trình chiết khấu hoa hồng dành cho đối tác Drop Shipping