Chỉ kế PG Relay có dây JABLOTRON JA-110I

JA-110I báo hiệu những kích hoạt (SET – cài đặt) tại một vùng hoặc đầu ra PG (1 – 32) bằng đèn LED MÀU ĐỎ. Đèn này được kết nối với bộ trung tâm thông qua mạch dây dẫn. Nó không được lắp trong hệ thống báo động.