Module thiết bị đầu cuối có dây JABLOTRON JA-110Z-B

Module Jablotron JA-110Z-B Bus Terminal được thiết kế để giúp bạn kết nối các dây dẫn trong hệ thống JABLOTRON JA-100.