Thẻ từ nhận dạng dùng cho JABLOTRON 100 JA- 190J

Thẻ chìa khóa ứng dụng công nghệ RFID dùng cho hệ thống JABLOTRON 100.